Kirurgiakliiniku osakonnajuhtide konkursid

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursid kirurgiakliiniku järgnevate osakondade juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjate (osakonnajuhtide) valimiseks ajavahemikuks 01.01.2024 – 31.12.2027:

 • üldkirurgia ja plastilise kirurgia osakond
 • abdominaalkirurgia osakond
 • uroloogia ja neerusiirdamise osakond
 • lastekirurgia osakond
 • kirurgilise ja günekoloogilise onkoloogia osakond.

Kirurgiakiiniku osakondade juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjad (osakonnajuhid) korraldavad kirurgiakliiniku juhtimismeeskonna liikmetena osakondade erialadel ravi-, õppe, arendus- ja teadustööd koostöös kliiniku, Kliinikumi teiste struktuuriüksuste, Tartu Ülikooli ning Kliinikumi teiste partneritega.

Osakondade juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjatel (osakonnajuhtidel) on ülesanded osakondade üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning nad töötavad või asuvad samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga arst-õppejõududena.

Edukas kandidaat vastab „Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli“ (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele ning tal on:

 • tõestatud juhtimisvõime;
 • uuendusmeelsus, suur töötahe;
 • analüüsi-, algatus-, koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.

Meie pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • võimalust juhtida osakonna eelarvet ja rääkida kaasa eelarve planeerimisel;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerijal palume esitada elulookirjeldus (VKL-318), väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid ning motivatsioonikiri valdkonnajuhi nimele 10. novembriks 2023 elektrooniliselt e-posti aadressile kersti.arend@kliinikum.ee.

Lisainfo kliinikujuht Marko Murrustelt e-posti marko.murruste@kliinikum.ee teel.