Lasteintensiivravi osakonna ja anestesioloogia osakonna õendusjuhtide konkursid

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursid anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku lasteintensiivravi osakonna ja anestesioloogia osakonna õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjate (osakonna õendusjuhtide) valimiseks ajavahemikuks 01.06.2023 – 31.05.2027.

Lasteintensiivravi ja anestesioloogia osakondade õendusJuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjad (osakonna õendusjuhid) korraldavad anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhtimismeeskonna liikmena vastavate osakondade õendus- ja hooldustööd koostöös kliiniku ja Kliinikumi teiste struktuuriüksustega. Lasteintensiivravi ja anestesioloogia osakondade õendusjuhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjatel on ülesanded vastavate osakondade üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning nad töötavad või asuvad samaaegselt tööle anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku intensiivraviõe või anesteesiaõe tähtajatu töölepinguga.

Edukal kandidaadil on:

 • kõrgharidus õe erialal;
 • valmisolek täita juhtimisülesandeid paralleelselt kliinilise tööga;
 • varasem juhtimisalane kogemus;
 • teadmised juhtimisest ja majandamise põhimõtetest;
 • uuendusmeelsus, analüüsi-, algatus-, koostöö- otsustus- ja vastutusvõime;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.

Meie pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva.

Kandideerijal palume esitada 19. maiks 2023 elektrooniliselt e-posti aadressile kersti.arend@kliinikum.ee:

 • motivatsioonikiri 5. kliinilise valdkonna juhi nimele
 • elulookirjeldus (VKL-318)
 • väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid.

Kandideerida soovijatele jagab informatsiooni anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku õendusjuht Kärt Karri (tel 5331 8859, kart.karri@kliinikum.ee).