Lastekliiniku ägedate infektsioonide osakonnajuhi konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi lastekliiniku ägedate infektsioonide osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonnajuhi) valimiseks ajavahemikus 01.09.2023 – 31.08.2027.

Ägedate infektsioonide osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja korraldab lastekliiniku juhtimismeeskonna liikmena vastaval erialal ravi-, õppe, arendus- ja teadustööd ägedate infektsioonide osakonnas ning juhib osakonna tööd koostöös lastekliiniku, Kliinikumi teiste struktuuriüksuste, Tartu Ülikooli ning Kliinikumi teiste partneritega.

Ägedate infektsioonide osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjal on ülesanded osakonna üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga arst-õppejõuna.

Edukas kandidaat vastab „Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli“ (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele ning tal on:

  • erialase töö kogemus infektsioonhaiguste alal;
  • läbitud erialased täiendused Eesti või väljaspool seda;
  • suur töötahe, pingetaluvus, uuendusmeelsus;
  • analüüsi-, algatus-, koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime;
  • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.

Kandidaadile pakume:

  • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
  • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
  • võimalust juhtida osakonna eelarvet ning rääkida kaasa eelarve planeerimisel;
  • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerijal palume esitada motivatsioonikiri 2. kliinilise valdkonna juhi nimele ja elulookirjeldus (VKL-318), väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid 16. augustiks 2023 elektrooniliselt e-aadressile kersti.arend@kliinikum.ee.

Lisainfot jagab kliinikujuht Vallo Tillmann e-posti vallo.tillmann@kliinikum.ee teel.