Ortopeediakliiniku ortopeedia osakonna juhi konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi ortopeediakliiniku ortopeedia osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonnajuhi) valimiseks ajavahemikus 01.06.2024 – 31.05.2028.

Eelnimetatud osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja korraldab ortopeediakliiniku juhtimismeeskonna liikmena ortopeedia erialal ravi-, õppe, arendus- ja teadustööd vastavas osakonnas ning juhib osakonna tööd koostöös ortopeediakliiniku, Kliinikumi teiste struktuuriüksuste, Tartu Ülikooli ning Kliinikumi teiste partneritega.

Vastava osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjal on ülesanded osakonna üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga arst-õppejõuna.

Edukas kandidaat vastab „Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli“ (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele ning tal on:

  • erialase töö kogemus ortopeedia alal;
  • läbitud erialased täiendused Eestis või väljaspool seda;
  • suur töötahe, pingetaluvus, uuendusmeelsus;
  • analüüsi-, algatus-, koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime;
  • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.

Kandidaadile pakume:

  • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
  • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
  • võimalust juhtida vastava osakonna eelarvet ning rääkida kaasa eelarve planeerimisel;
  • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerijal palume esitada motivatsioonikiri valdkonna juhi nimele ja elulookirjeldus (VKL-318), väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid 28. aprilliks 2024 elektrooniliselt e-aadressile varbamine@kliinikum.ee.

Lisainfot jagab kliinikujuht Katre Maasalu e-posti Katre.Maasalu@kliinikum.ee teel.