Psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite vaimse tervise keskuse ning ambulatoorse psühhiaatria keskuse juhtide konkursid

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursid psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite vaimse tervise keskuse ning ambulatoorse psühhiaatria keskuse juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjate (keskuste juhtide) valimiseks ajavahemikus 01.05.2024 – 30.04.2028.

Psühhiaatriakliiniku keskuste juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjad (keskuste juhid) korraldavad psühhiaatriakliiniku juhtimismeeskonna liikmetena vastavate keskuste tööd koostöös psühhiaatriakliiniku ja Kliinikumi teiste struktuuriüksustega.

Keskuste juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjatel on ülesanded vastavate üksuste üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning nad töötavad või asuvad samaaegselt tööle psühhiaatriakliiniku arst-õppejõu tähtajatu töölepinguga.

Edukas kandidaat vastab „Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli“ (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele ning tal on:

  • vähemalt 5-aastane töökogemus psühhiaatria erialal;
  • valmisolek täita juhtimisülesandeid paralleelselt kliinilise tööga;
  • varasem juhtimisalane kogemus;
  • teadmised juhtimisest ja tervishoiuasutuse majandamise põhimõtetest;
  • uuendusmeelsus, analüüsi-, algatus-, koostöö- otsustus- ja vastutusvõime;
  • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.

Kandidaadile pakume:

  • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
  • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
  • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerijal palume esitada motivatsioonikiri valdkonna juhi nimele ja elulookirjeldus (VKL-318), väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid 31. märtsiks 2024 elektrooniliselt e-aadressile varbamine@kliinikum.ee.

Kandideerida soovijatele jagab lisainfot kliinikujuht Andres Lehtmets e-posti Andres.Lehtmets@kliinikum.ee teel.