Radio- ja onkoteraapia osakonnajuhi konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi hematoloogia-onkoloogia kliiniku radio- ja onkoteraapia osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonnajuhi) valimiseks ajavahemikuks 01.02.2024 – 31.01.2028.

Hematoloogia-onkoloogia kliiniku radio- ja onkoteraapia osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonnajuht) korraldab kliiniku juhtimismeeskonna liikmena osakonna erialadel ravi-, õppe-, arendus- ja teadustööd koostöös kliiniku, Kliinikumi teiste struktuuriüksuste, Tartu Ülikooli ning Kliinikumi teiste partneritega.

Osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjal (osakonnajuhil) on ülesanded osakonna üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga arst-õppejõuna.

Edukas kandidaat vastab „Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli“ (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele ning tal on:

  • tõestatud juhtimisvõime;
  • soovitavalt eelnev juhtimis- ja teadustöö kogemus;
  • erialase töö kogemus;
  • uuendusmeelsus, suur töötahe;
  • analüüsi-, algatus-, koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime;
  • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.

Meie pakume:

  • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
  • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
  • võimalust juhtida osakonna eelarvet ja rääkida kaasa eelarve planeerimisel;
  • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerijal palume esitada elulookirjeldus (VKL-318), väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid ning motivatsioonikiri valdkonnajuhi nimele 1. detsembriks 2023 elektrooniliselt e-posti aadressile Kersti.Arend@kliinikum.ee.

Lisainfo kliinikujuht Kristiina Ojamaalt e-posti Kristiina.Ojamaa@kliinikum.ee teel.