Radioloogi konkurss radioloogiakliinikus

Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi radioloogiakliiniku Maarjamõisa radioloogiaosakonna täistööajaga radioloogi ametikoha täitmiseks alates 16. augustist 2024.

Radioloogi ametikohale kandideerijalt eeldame mammograafia alase eripädevuse olemasolu.

Vajadusel tööülesannete täitmine Kliinikumi tütar- ja/või koostööhaiglates.

Kandideerimiseks palume saata vormikohased avaldus (digitaalselt allkirjastatuna) ja elulookirjeldus hiljemalt 21. juuniks 2024 aadressile varbamine@kliinikum.ee.

Kandideerida soovijatele jagab informatsiooni konkursi kohta radioloogiakliiniku juht Pilvi Ilves e-posti Pilvi.Ilves@kliinikum.ee teel.