Radioloogiakliiniku osakonnajuhtide konkursid

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursid radioloogiakliiniku järgnevate osakondade juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjate (osakonnajuhtide) valimiseks ajavahemikuks 01.01.2024 – 31.12.2027:

  • Maarjamõisa radioloogiaosakond
  • nukleaarmeditsiini osakond.

Radioloogiakiiniku osakondade juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjad (osakonnajuhid) korraldavad radioloogiakliiniku juhtimismeeskonna liikmetena osakondade erialadel ravi-, õppe-, arendus- ja teadustööd koostöös kliiniku, Kliinikumi teiste struktuuriüksuste, Tartu Ülikooli ning Kliinikumi teiste partneritega.

Osakondade juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjatel (osakonnajuhtidel) on ülesanded osakondade üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning nad töötavad või asuvad samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga arst-õppejõududena.

Edukas kandidaat vastab „Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli“ (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele ning tal on:

  • tõestatud juhtimisvõime;
  • uuendusmeelsus, suur töötahe;
  • analüüsi-, algatus-, koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime;
  • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.

Meie pakume:

  • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
  • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
  • võimalust juhtida osakonna eelarvet ja rääkida kaasa eelarve planeerimisel;
  • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerijal palume esitada elulookirjeldus (VKL-318), väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid ning motivatsioonikiri valdkonnajuhi nimele 29. novembriks 2023 elektrooniliselt e-posti aadressile Kersti.Arend@kliinikum.ee.

Lisainfo kliinikujuht Pilvi Ilveselt e-posti Pilvi.Ilves@kliinikum.ee teel.