Sisekliiniku endoskoopiakeskuse juhi konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi sisekliiniku endoskoopiakeskuse juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (keskuse juhi) valimiseks ajavahemikus 01.11.2023 – 31.10.2027.

Endoskoopiakeskuse juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja korraldab sisekliiniku juhtimismeeskonna liikmena endoskoopia alal ravi-, õppe, arendus- ja teadustööd endoskoopiakeskuses ning juhib keskuse tööd koostöös sisekliiniku, Kliinikumi teiste struktuuriüksuste, Tartu Ülikooli ning Kliinikumi teiste partneritega.

Endoskoopiakeskuse juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjal on ülesanded keskuse üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga arst-õppejõuna.

Edukas kandidaat vastab „Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli“ (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele ning tal on:

  • erialase töö kogemus endoskoopia alal;
  • läbitud erialased täiendused Eestis või väljaspool seda;
  • suur töötahe, pingetaluvus, uuendusmeelsus;
  • analüüsi-, algatus-, koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime;
  • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.

Kandidaadile pakume:

  • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
  • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
  • võimalust juhtida keskuse eelarvet ning rääkida kaasa eelarve planeerimisel;
  • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerijal palume esitada motivatsioonikiri 2. kliinilise valdkonna juhi Külli Kingo nimele ja elulookirjeldus (VKL-318), väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid 19. oktoobriks 2023 elektrooniliselt e-aadressile Kersti.Arend@kliinikum.ee.

Lisainfot jagab kliinikujuht Toomas Kariis e-posti Toomas.Kariis@kliinikum.ee teel.