Sisekliiniku gastroenteroloogia osakonnajuhi konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi sisekliiniku gastroenteroloogia osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonnajuhi) valimiseks ajavahemikus 01.10.2023 – 30.09.2027.

Gastroenteroloogia osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja korraldab sisekliiniku juhtimismeeskonna liikmena gastroenteroloogia erialal ravi-, õppe, arendus- ja teadustööd gastroenteroloogia osakonnas ning juhib osakonna tööd koostöös sisekliiniku, Kliinikumi teiste struktuuriüksuste, Tartu Ülikooli ning Kliinikumi teiste partneritega.

Gastroenteroloogia osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjal on ülesanded osakonna üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga arst-õppejõuna.

Edukas kandidaat vastab „Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli“ (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele ning tal on:

  • erialase töö kogemus gastroenteroloogia alal;
  • läbitud erialased täiendused Eestis või väljaspool seda;
  • suur töötahe, pingetaluvus, uuendusmeelsus;
  • analüüsi-, algatus-, koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime;
  • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.

Kandidaadile pakume:

  • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
  • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
  • võimalust juhtida osakonna eelarvet ning rääkida kaasa eelarve planeerimisel;
  • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerijal palume esitada motivatsioonikiri 2. kliinilise valdkonna juhi nimele ja elulookirjeldus (VKL-318), väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid 23. augustiks 2023 elektrooniliselt e-aadressile kersti.arend@kliinikum.ee.

Lisainfot jagab kliinikujuht Margus Lember e-posti margus.lember@kliinikum.ee teel.