Sisekliiniku sisehaiguste-reumatoloogia-endokrinoloogia ning nefroloogia osakondade juhtide konkursid

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursid sisekliiniku sisehaiguste-reumatoloogia-endokrinoloogia osakonna ning nefroloogia osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjate (osakonnajuhtide) valimiseks ajavahemikus 01.04.2024 – 31.03.2028.

Eelnimetatud osakondade juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjad korraldavad sisekliiniku juhtimismeeskonna liikmetena sisehaiguste, reumatoloogia, endokrinoloogia, nefroloogia erialadel ravi-, õppe, arendus- ja teadustööd vastavates osakondades ning juhivad osakondade tööd koostöös sisekliiniku, Kliinikumi teiste struktuuriüksuste, Tartu Ülikooli ning Kliinikumi teiste partneritega.

Vastavate osakondade juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjatel on ülesanded osakondade üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning nad töötavad või asuvad samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga arst-õppejõuna.

Edukas kandidaat vastab „Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli“ (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele ning tal on:

  • erialase töö kogemus sisehaiguste, reumatoloogia, endokrinoloogia või nefroloogia alal;
  • läbitud erialased täiendused Eestis või väljaspool seda;
  • suur töötahe, pingetaluvus, uuendusmeelsus;
  • analüüsi-, algatus-, koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime;
  • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus.

Kandidaadile pakume:

  • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
  • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
  • võimalust juhtida vastava osakonna eelarvet ning rääkida kaasa eelarve planeerimisel;
  • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerijal palume esitada motivatsioonikiri valdkonna juhi nimele ja elulookirjeldus (VKL-318), väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid 12. märtsiks 2024 elektrooniliselt e-aadressile varbamine@kliinikum.ee.

Lisainfot jagab kliinikujuht Toomas Kariis e-posti Toomas.Kariis@kliinikum.ee teel.