Töötervishoiu osakonna juhi konkurss

Sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku töötervishoiu osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (osakonnajuhi) valimiseks ajavahemikus 01.04.2024 – 31.03.2028.

Töötervishoiu osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja korraldab spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku juhtimismeeskonna liikmena töötervishoiu erialal ravi-, õppe-, arendus- ja teadustööd koostöös kliiniku, Kliinikumi teiste struktuuriüksuste, Tartu Ülikooli ning Kliinikumi teiste partneritega.

Osakonna juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitjal on ülesanded osakonna üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga arst-õppejõuna.

Edukas kandidaat vastab Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele ning tal on:

  • visioon osakonna arengu kohta spordimeditsiini ja taastusravi kliinikus
  • uuendusmeelsus, suur töötahe
  • meeskonnatöö oskus
  • hea pingetaluvus ja kiire kohanemisvõime
  • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus
  • analüüsi-, otsustus- ja vastutusvõime
  • juhtimiskogemus ja/või teadmised juhtimisülesande täitmiseks.

Meie pakume huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis, professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda, võimalust juhtida osakonna eelarvet ja rääkida kaasa eelarve planeerimisel ning lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerijal palume esitada elulookirjeldus (VKL-318), motivatsioonikiri valdkonnajuhi nimele ning väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid 21. märtsiks 2024 e-posti aadressile varbamine@kliinikum.ee.

Lisainfo kliinikujuht Aet Lukmannilt e-posti Aet.Lukmann@kliinikum.ee teel.