Vanemanalüütik meditsiinistatistika osakonda

Tartu Ülikooli Kliinikumi analüüsi- ja kvaliteediteenistuse meditsiinistatistika osakond otsib oma meeskonda täiskohaga vanemanalüütikut.

Sinu peamisteks tööülesanneteks on ravitööga seotud andmete analüüsimine ning aruandluslahenduste arendamine, sh aruannete vajaduste kaardistamine, andmelao arenduste planeerimine ja juhtimine, aruannete, jooniste ja töölaudade loomine ning kasutajate koolitamine.

MEIE OOTAME

Oled väga oodatud kandideerima, kui Sul on huvi tervishoiu valdkonna vastu, kõrgharidus ning andmeanalüüsi ja andmebaasidega seotud tööalane kogemus.

Ootame Sinult häid teadmisi andmebaaside arendamisest, väga tugevat analüüsivõimet ning mõne aruandlusvahendi või analüüsitööriista kasutamise kogemust (näiteks PowerBI, Tableau, QlikSense, R, Python jne). Eeldame SQL keele ja MS Exceli tundmist ning inglise keele oskust.

Peame oluliseks täpsust, initsiatiivikust ja järjepidevust, arenemishuvi ja –võimekust, head suhtlemisoskust ning valmisolekut töötada nii iseseisvalt kui meeskonnas.

MEIE PAKUME

Pakume Sulle võimalust anda oma panus ülikoolihaigla töösse, töötada välja parimaid võimalikke andmelahendusi koostöös meie tiimi, IT partnerite ja meditsiinivaldkonna tippspetsialistidega, toetada andmetel põhinevate otsuste tegemist ning seeläbi ka parima võimaliku arstiabi tagamist.

Sind ootab mitmekesine ja väljakutsuv töö, ühtehoidev ja rõõmsameelne meeskond, koolitusvõimalused, kindel tööaeg ja kaasaegne kontor. Kliinikumi tööperega liitudes saad osa meie vahvatest suurtest ühisüritustest ning puhkust 35 kalendripäeva.

Elulookirjeldus ja motivatsioonikiri varasemate kogemuste kirjeldusega saatke palun hiljemalt 15. septembriks 2023 aadressile hanna-liisa.soll@kliinikum.ee. Täiendavate küsimuste korral võib pöörduda samale aadressile.