Verekeskuse juhi konkurss

Tartu Ülikooli Kliinikum kuulutab välja konkursi verekeskuse juhtimise tähtajaliste lisaülesannete täitja (teenistuse juhi) valimiseks ajavahemikuks 01.07.2024–30.06.2028.

Verekeskuse juhi peamiseks ülesandeks on eest vedada verekeskuse arengut Kliinikumis, et tagada parimatele rahvusvahelistele standarditele vastav ravikvaliteet ja parim võimalik patsiendikogemus. Teenistuse juhil on ülesanded verekeskuse üldisel, personali- ja majanduslikul juhtimisel ning ta töötab või asub samaaegselt tööle Kliinikumi tähtajatu töölepinguga arst-õppejõuna või laborispetsialistina (sõltuvalt omandatud erialast).

Edukas kandidaat vastab Kliinikumi „Arstkonna erialase ja juhtimisalase karjääri mudeli“ (PKL-135) 3.-5. astme pädevusnõuetele ning tal on:

 • meeskonna juhtimise kogemus;
 • selge visioon verekeskuse arengu kohta Kliinikumis ja Eestis tervikuna;
 • omandatud akadeemiline kraad arstiteaduses või bioloogia valdkonnas;
 • suur töötahe, uuendusmeelsus;
 • analüüsi-, algatus-, koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime;
 • hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus;
 • soovitatavalt teaduskraad ja jätkuv teaduslik aktiivsus;
 • väga hea eesti ja inglise keele oskus.

Kandideerijale pakume:

 • huvitavat tööd arenevas ja muutustele avatud mainekas suurorganisatsioonis;
 • võimalust juhtida kiiresti areneva verekeskuse arengut ja kujundada tulevaste arstide peamise kliinilise õppebaasi tulevikku;
 • motiveerivat töötasu;
 • professionaalset meeskonda ja toetavat juhtkonda;
 • lisapuhkust 7 kalendripäeva, eritingimustel täiendavat talvepuhkust.

Kandideerijal palume esitada juhatuse liikme-ravijuhi nimele motivatsioonikiri ja elulookirjeldus (VKL-318), väljastpoolt Kliinikumi kandideerimisel lisaks haridust ja teaduskraadi tõendavad ning kandidaadi poolt oluliseks peetavad muud dokumendid hiljemalt 21. aprilliks 2024 elektrooniliselt e-posti aadressile Kersti.Arend@kliinikum.ee.

Lisainfot jagab juhatuse liige – ravijuht Liis Salumäe e-posti Liis.Salumae@kliinikum.ee teel.