Uudised

Pressiteade: Kliinikumi arengukava suunab tulevikuaastate kujundamist

Tartu Ülikooli Kliinikumi arengukava aastateks 2022–2026 annab suuna tulevikuaastate kujundamiseks, pidades silmas nii kliinikumi soovitud positsiooni tervishoiumaastikul kui ka erinevate sidusrühmade ootusi Eesti ainsale ülikoolihaiglale.

Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse esimehe Priit Perensi sõnul oli arengukava koostamisel eesmärk ühendada ühte dokumenti nii senine strateegia kui arengukava. „Kliinikumi 2022–2026 aastate arengukavas on uuendatud visioon, missioon ja põhiväärtused ja kirjeldatud on sidusrühmade ootused. Neist tulenevalt sõnastasime Kliinikumi soovitud positsiooni 2026. aastaks ning kavandasime kolm strateegiat selle saavutamiseks,“ tutvustas juhatuse esimees Priit Perens.

Loe lähemalt

2021. aastal pöördus Tartu Ülikooli Kliinikumi ligi 750 000 patsienti

Loe lähemalt

Pressiteade: Kliinikumis alustas tööd geneetika ja personaalmeditsiini kliinik

Loe lähemalt

Eesti vanim lastehaigla tähistab 100. tegutsemisaastat

Loe lähemalt

Patsiendiohutuse taga on ravimeeskonna koostöö

Loe lähemalt

Kliinikum alustas sõja eest põgenevate inimeste tervisekontrollidega

Loe lähemalt

Pressiteade: Kliinikumis viidi läbi Eestis unikaalne vereloome tüvirakkude siirdamine

Loe lähemalt

Rahvusvaheline neerupäev kutsub üles suurendama teadlikkust, et tagada igale neeruhaigele õigeaegne ja parem ravi

Loe lähemalt

Kliinikumis viidi esmakordselt läbi vaakumbiopsia magnetresonantstomograafias

Loe lähemalt

Kliinikum alustab patsiendi raviteekonna kogemusuuringuga

Loe lähemalt