Praktikandi meelespea

Üliõpilastele/õpilastele on koostatud Kliinikumi Moodle e-keskkonnas praktika e-kursus: https://moodle.kliinikum.ee/course/view.php?id=20

Praktika e-kursuse peavad läbima kõik üliõpilased ja õpilased enne õppetöö/praktika algust Tartu Ülikooli Kliinikumis.

Enne õppepraktikale tulemist:

 • tutvuge praktikakohaga kodulehel www.kliinikum.ee;
 • tutvuge kliinikumi juhtimisdokumentide ja kliinikumis kehtivate nõuetega veebikeskkonnas;
 • sõlmige kliinikumiga andmekaitse ja kohustuste leping;
 • hankige endale tervisetõend;
 • vaktsineerige ennast B-hepatiidi vastu, gripiperioodil soovitavalt gripi vastu; mittevaktsineerimise korral B-hepatiidi vastu võtad nakatumise riski enda kanda.

Kliinikumi õppepraktikale tulles võtke kaasa:

 • nimesilt, millel on teie ja kõrgkooli nimi;
 • tööriided ja vahetusjalatsid;
 • praktikaraamat (võib olla veebikeskkonnas);
 • tervisetõend.

Sõltuvalt praktikakohast uurige:

 • missugune tööriietus on praktikakohas nõutav;
 • kas saate töökohas nõutud riietusesemed osakonnast;
 • kuidas saate juurdepääsu riietusruumi.

Lisaks pidage meeles, et kliinikumis tuleb:

 • järgida kliinikumi andmekaitse, tuleohutuskorralduse, töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid;
 • järgida kliinikumi hea tava ning käitumise ja kutsealase tegevuse eetilisi juhiseid;
 • järgida kliinikumi töö- ja praktika läbiviimise korda;
 • täita kliinikumipoolse juhendaja juhiseid;
 • teavitada praktika käigus esinevatest probleemidest koheselt praktika juhendajat ja koolipoolset juhendavat õppejõudu