Haiglaravi

  • Kui Teie haiglaravi tühistati eriolukorra ajal, võtavad kliinikumi töötajad Teiega maikuu jooksul ühendust ja lepivad kokku uue ravile tuleku aja.
  • Viirushaiguse sümptomitega ja COVID-19 positiivse/kahtlusega patsiendid peavad oma nakatumisest/sümptomitest teavitama haiglapersonali enne haiglaravile/uuringule/raviprotseduurile saabumist. Seejärel hinnatakse patsiendi vältimatu ravi vajadust ja võimalust planeerida uus ravile tulemise aeg.
  • COVID-19 kahtlusega patsientidele tagatakse neile vajalik haiglaravi, kuid teiste patsientide ja töötajate kaitseks tehakse seda isoleeritult – töötajad varustavad end enne vajaliku kaitseriietusega ning patsient eraldatakse isolatsioonipalatisse. COVID-19 kahtlusega või nakatunud patsiendid sisenevad haiglasse EMO kaudu (vt Erakorraline abi).
  • Haiglahoonesse sisenedes läbivad patsiendid kontrollpunkti, kus mõõdetakse kõrvast Teie kehatemperatuur ja küsitletakse sümptomite osas. Palun järgige hoolikalt Teile antud juhiseid hoonesse sisenemisel
  • Operatsiooni vajavatele patsientidele tehakse operatsioonieelselt haiglas COVID-19 analüüs.
  • Haiglasse ei ole lubatud kõrvalised isikud, sh külastajad. Patsientidele ei ole lubatud saata lille ega pakke.

Viimati uuendatud: 21.05.2020