Personaliteenistus

L. Puusepa 2, 50406 Tartu
Direktor Siiri Toomiste, tel 731 8170, siiri.toomiste@kliinikum.ee

Personaliteenistus korraldab Kliinikumi eesmärkidele vastavat personalitööd. Personaliteenistuse töö eesmärgid on tööjõu efektiivseim rakendamine Kliinikumi eesmärkide saavutamiseks ning Kliinikumi arengu toetamine personali värbamise, motiveerimise ja koolitamise ning arendamise korraldamise kaudu.

Anne Märtin731 8177 anne.martin@kliinikum.ee osakonnajuhatajaPersonaliteenistus : töötasu ja töö analüüsi osakond
Kersti Arend731 8173 kersti.arend@kliinikum.ee osakonnajuhatajaPersonaliteenistus : tööjõu ja värbamise osakond
Hilja Põhjala731 8706hilja.pohjala@kliinikum.eepersonaliarvestajaPersonaliteenistus : personaliarvestuse osakond
Anneli Abras731 8707anneli.abras@kliinikum.eepersonaliarvestajaPersonaliteenistus : personaliarvestuse osakond
Karin Kõll731 8105karin.kqll@kliinikum.eepersonaliarvestajaPersonaliteenistus : personaliarvestuse osakond
Leili Kalda731 8172leili.kalda@kliinikum.eepersonaliarvestajaPersonaliteenistus : personaliarvestuse osakond
Mari-Riina Terna731 8174mari-riina.terna@kliinikum.eekoolitusspetsialistPersonaliteenistus : koolitusosakond
Terje Sellik731 8139terje.sellik@kliinikum.eekoolitusspetsialistPersonaliteenistus : koolitusosakond