Personaliteenistus

L. Puusepa 2, 50406 Tartu
Direktor Gerli Kuldre, tel 731 9917, gerli.kuldre@kliinikum.ee

Personaliteenistus korraldab Kliinikumi eesmärkidele vastavat personalitööd. Personaliteenistuse töö eesmärgid on tööjõu efektiivseim rakendamine Kliinikumi eesmärkide saavutamiseks ning Kliinikumi arengu toetamine personali värbamise, motiveerimise ja koolitamise ning arendamise korraldamise kaudu.

Kersti Arend731 8173 kersti.arend@kliinikum.ee peaspetsialist värbamise alal
Töösuhete osakondpersonal@kliinikum.eepersonaliarvestajad 
Töökeskkonna osakond731 9165tookeskkond@kliinikum.eetöökeskkonnaspetsialistid
KoolitusosakondKoolituskeskuskoolitusspetsialistid