Personaliteenistus

L. Puusepa 8, 50406 Tartu
Direktori kt Anne Märtin, tel 731 8177

Personaliteenistus korraldab Kliinikumi eesmärkidele vastavat personalitööd. Personaliteenistuse töö eesmärgid ontööjõu efektiivseim rakendamine Kliinikumi eesmärkide saavutamiseks ning Kliinikumi arengu toetamine personali värbamise, motiveerimise ja koolitamise ning arendamise korraldamise kaudu.

Anne Märtin731 8177 anne.martin@kliinikum.eeosakonnajuhatajaPersonaliteenistus : töötasu ja töö analüüsi osakond
Kersti Arend731 8173 kersti.arend@kliinikum.eeosakonnajuhatajaPersonaliteenistus : tööjõu ja värbamise osakond