Anestesioloogia ja intensiivravi kliinik

L. Puusepa 8, G1 korpus
N. Lunini tn 6, I korrus

Link kliiniku kodulehele: https://www.kliinikum.ee/aikliinik/

Anestesioloogia ja intensiivravi kliinik on suurim kliinik TÜ Kliinikumis. Kliiniku töö eesmärk on tagada Kliinikumis kõrgekvaliteediline anestesioloogia, intensiivravi ning erakorralise meditsiini alane arstiabi.

Kliinikusse kuulub kuus osakonda:

Ambulatoorne vastuvõtt

Kroonilise valuravi vastuvõtt
Puusepa 8, C-korpus, II korrus, ruum C224

Anestesioloogia osakonna juures töötab valukliinik, Vastuvõtule on võimalik patsiente registreerida üldise registreerimise telefonil 731 9100. Vastuvõtule saavad suunata nii pere-, kui ka eriarstid, vajalik on saatekiri.

Anestesioloogia osakond

L. Puusepa 8, 51014 Tartu; G1-korpus, III korrus

Osakonna põhiülesandeks on anestesioloogilise teenistuse tagamine kliinikumi operatsiooniteenistuse, aga samuti kõrvakliiniku, silmakliiniku ja ambulatoorse kirurgia operatsioonitubades. Osakonna personal osaleb ka perioperatiivse ravi korraldamises kirurgia-, traumatoloogia ja ortopeedia-, naiste- ja onkohematoloogia kliiniku (kirurgilise onkoloogia osakonna) intensiivravi palatites.

Osakonnajuhataja | Juri Karjagin | 731 8380 |  Juri.Karjagin@kliinikum.ee
Vanemõde | Janika Hein | 731 8386 | Janika.Hein@kliinikum.ee
Sekretär | Kerli Porro | 731 8847 | Kerli.Porro@kliinikum.ee

L. Puusepa 8, G1-korpus, II korrus, 51014 Tartu

731 8414 valvearst
731 8412 valveõde

Osakonna ülesandeks on III astme intensiivravi tagamine Kliinikumi teeninduspiirkonna patsientidele. Osakonnas on reanimatsiooni saal, kus esmase ravi saavad eluohtlikus seisundis hospitaliseeritud haiged. Lisaks töötavad osakonna allüksustena barokamber ja psühhiaatrilise anesteesia üksus.

Osakonnajuhataja | Silver Sarapuu | 731 8410 | Silver.Sarapuu@kliinikum.ee
Vanemõde | Kaire Tsäro | 731 8417 | Kaire.Tsaro@kliinikum.ee
Sekretär | Evelin Herik | 731 8857 | Evelin.Herik@kliinikum.ee

L. Puusepa 8, G1-korpus, II korrus, 51014 Tartu

731 8532 valvearst
731 8533 valveõde

Osakonna põhiülesandeks on neuroloogiliste haigete III astme intensiivravi läbiviimine.

Osakonnajuhataja | Veronika Reinhard | 731 8530 | Veronika.Reinhard@kliinikum.ee
Vanemõde | Liisi Põldots | 731 8533 | liisi.poldots@kliinikum.ee
Sekretär | Ave Tamm | 731 8536 | Ave.Tamm@kliinikum.ee

L. Puusepa 8, G1-korpus, II korrus, 51014 Tartu

731 8962 valvearst
731 8963 valveõde

Osakonna tööks on peamiselt pulmonoloogilise profiiliga intensiivravi vajavate ning torakaalkirurgiliste haigete ravi postoperatiivses perioodis. Osakonna juures töötab hemafereesi kabinet, kus tehakse plasmafereesiprotseduure nii intensiivravihaigetele kui ka teistesse kliinikumi osakondadesse hospitaliseeritud haigetele.

Administratiivtöö kohustustes | Ott Maasikas | 731 8960 | ott.maasikas@kliinikum.ee
Vanemõde | Lili Koch | 731 8966 | Lili.Koch@kliinikum.ee
Sekretär | Anneli Perm | 731 8961 | Anneli.Perm@kliinikum.ee

N. Lunini tn 6, 51014 Tartu, I korrus

731 9552 valvearst
731 9553 õed

Anestesioloogia- ja intensiivravi kliiniku lasteintensiivravi osakond on Lõuna- ja osaliselt Kirde-Eesti piirkonna laste ja vastsündinute III astme intensiivravi keskuseks.

Osakond paikneb I korrusel, isoleerituna teistest osakondadest.

Osakonnajuhataja | Tuuli Metsvaht | 731 9550 | Tuuli.Metsvaht@kliinikum.ee
Vanemõde | Tiina Kilg | 731 9551 | Tiina.Kilg@kliinikum.ee
Sekretär | Anne Puurmann | 731 9554 | Anne.Puurmann@kliinikum.ee

L. Puusepa 8, 51014 Tartu; G1-korpus, I korrus

731 8183 valveõde (triaažiõde)
731 8182 info EMOs viibivate haigete kohta
731 8111 info teise osakonda hospitaliseeritud haigete kohta

Erakorraliste haigete vastuvõtt toimub L. Puusepa tn 8 asuva G1-korpuse I korrusel. Erakorralise meditsiini osakonnas võetakse vastu kõiki erakorralist abi vajavaid patsiente ööpäevaringselt.

Helistage valveõe telefonil, kui Te pole kindel, kas Teie seisund vajab erakorralist abi!

Osakonnajuhataja | Annika Uue | 731 8850 | Annika.Uue@kliinikum.ee
Vanemõde | Eve Sarja | 731 8307 | Eve.Sarja@kliinikum.ee
Vanemõde | Kärt Karri | 731 8859 | Kart.Karri@kliinikum.ee
Sekretär | Helerin Simson | 731 8187 | Helerin.Simson@kliinikum.ee

Vaata rohkem infot

prof. Joel Starkopf 
Kliiniku juhataja
731 8400 
Joel.Starkopf@kliinikum.ee

Ago Kõrgvee 
Kliiniku direktor
731 8401 
Ago.Korgvee@kliinikum.ee

Ilona Pastarus
Kliiniku ülemõde
731 8411 
ilona.pastarus@kliinikum.ee

Kaire Oselin 
Sekretär
731 8406  
Kaire.Oselin@kliinikum.ee

Niina Fomina 
Sekretär
731 8405 
Niina.Fomina@kliinikum.ee