Sisekontrolliteenistus

L. Puusepa 8, 50406 Tartu
Direktor Lily Salus, tel 731 9305, lily.salus@kliinikum.ee

Sisekontrolliteenistus on Kliinikumi struktuuriüksus, mis jälgib Kliinikumi struktuuriüksuste tegevust ning selle vastavust seadustele ja teistele õigusaktidele, Kliinikumi põhikirjale, juhatuse otsustele ning teistele Kliinikumis kehtestatud reeglitele.