Sisekontrolliteenistus

L. Puusepa 8, 50406 Tartu
Direktor Lily Salus, tel 731 9305

Sisekontrolliteenistus on Kliinikumi struktuuriüksus, mis jälgib Kliinikumi struktuuriüksuste tegevust ning selle vastavust seadustele ja teistele õigusaktidele, Kliinikumi põhikirjale, juhatuse otsustele ning teistele Kliinikumis kehtestatud reeglitele.