Transplantatsioonikeskus

L. Puusepa 8, 50406 Tartu
Direktor dr Virge Pall, tel 731 8162

Transplantatsioonikeskuse peamiseks eesmärgiks on kliinikumi kõigi doonormaterjali käitlemise ja siirdamisega seotud valdkondade organisatoorne koondamine, tegevuste ühtlustamine ja standardimine ning kliinikumi ja teiste Eesti haiglate transplantatsiooni-alase töö integreerimine.