Vähikeskus

L. Puusepa 8, 50406 Tartu
Direktor dr Peeter Padrik, tel 731 9800

Vähikeskus korraldab, koordineerib ja juhib Kliinikumi eesmärkidele vastavat pahaloomuliste kasvajate alast töökorraldust diagnostikas, ravi-, õppe- ja teadustöös. Vähikeskuse tegevuses osalevad Kliinikumi kõik pahaloomuliste kasvajate diagnostika ja raviga tegelevad kliinikud ja meditsiinilised teenistused ning vastava koostöölepingu alusel Tartu Ülikooli pahaloomuliste kasvajate alase õppe- ja teadustööga tegelevad allüksused.