Patoloogiateenistus

L. Puusepa 8, K-korpuse 9-korrus
Link patoloogiateenistuse kodulehele: https://www.kliinikum.ee/patoloogia/

KLIENDITUGI 731 9939 (tööpäeviti kell 8–16)
Tartu Ülikooli Kliinikumi patoloogiateenistus teostab histoloogilisi ja tsütoloogilisi uuringuid ning viib läbi patoanatoomilisi lahanguid.

Histoloogiliste uuringute käigus uuritakse koe osasid, mis on eemaldatud kas biopsia käigus või kirurgiliselt. Histoloogilisi uuringuid viiakse läbi diagnostilisel eesmärgil või ravitulemuse hindamiseks.

Tsütoloogiliste uuringute puhul viiakse analüüsid läbi raku tasemel ning neid kasutatakse ka operatsiooniaegseteks kiireteks elupuhusteks uuringuteks.

Patoanatoomilise lahangu korral on tegemist haiguste surmajärgse ehk postmortaalse diagnostikaga, mille eesmärgiks on surma põhjuse selgitamine ja kõigi patsiendil esinenud haiguste määramine ehk diagnoosimine. Patoanatoomilisele lahangule suunab raviarst või perearst.

INFO LAHKUNU OMASTELE
 5860 6000 või 748 7108 (Tartu Krematoorium).

Dr Liis Salumäe
direktor
731 9693, 5331 9693       
liis.salumae@kliinikum.ee

Piret Mängel
ülemlaborant
731 9683, 5331 9683       
piret.mangel@kliinikum.ee

Merje Jakobson
vanemlaborant
731 9684, 5331 9684       
merje.jakobson@kliinikum.ee