Kliinikumi aasta teaduspublikatsioonide preemia

 1. Preemiale kandideerivad Tartu Ülikooli Kliinikumi enim viimasel aastal teaduspublikatsioone avaldanud töötajad.
 2. Preemia määrab Tartu Ülikooli Kliinikumi poolt heakskiidetud ja Tartu Kultuurkapitali poolt kinnitatud viiest liikmest koosnev komisjon. Komisjoni esimees on Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu esimees või tema poolt nimetatud nõukogu liige; komisjoni liikmed: Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan; Neinar Seli poolt nimetatud komisjoni liige; Tartu Kultuurkapitali poolt nimetatud komisjoni liige; Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liige–ravijuht. Komisjoni liige ei või olla ise preemia võimalik kandidaat.
 3. Otsuse tegemisel tugineb komisjon kliinikumi meditsiiniinfo keskuse analüüsile, mille aluseks on keskuses koostatud ja jooksvalt täiendatav eesti arstiteadlaste publikatsioonide andmebaas. Andmebaas asub kliinikumi kodulehel (http://www.kliinikum.ee/infokeskus) ja on kättesaadav kõigile huvilistele. Hinnatakse kliinikumi töötajate poolt eelneva kalendriaasta jooksul avaldatud teaduspublikatsioone, mis vastavad ETISe publikatsioonide klassifikaatori kategooriatele 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 ja 3.1 ning kus autori töökohana on märgitud Tartu Ülikooli Kliinikum. Võitja valitakse välja publikatsioonide arvu ja taseme põhjal.
 4. Publikatsiooni preemia väljaandmise kordasid ühele autorile ei piirata.
 5. Kui autor kvalifitseerub samaaegselt nii Preemiale kui „Kliinikumi viimase viie aasta teaduspublikatsioonide preemiale", omistatakse talle vaid viimane ning kliinikumi aasta teaduspublikatsioonide preemia saab pingereas järgmine.
 6. Preemia suurus autorile on 2000 eurot.
 7. Tartu Ülikooli Kliinikum ja Tartu Kultuurkapital teatavad preemia saajast oma kodulehtedel http://www.kliinikum.ee ja http://www.kultuurkapital.ee.
 8. Preemiatunnistus antakse üle Tartu Ülikooli Kliinikumi kevadkonverentsil.
 9. Preemia saaja ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel vastavasisulise lepingu.
 10. Preemia on saajale vabastatud tulumaksust.
 11. Preemia makstakse välja Tartu Kultuurkapitali poolt hallatavast Neinar Seli sihtkapitali meditsiini valdkonna alakapitalist.

 

Kliinikumi viimase viie aasta teaduspublikatsioonide preemia

 1. Preemiale kandideerivad Tartu Ülikooli Kliinikumi töötajad, kes viimasel viiel aastal on avaldanud kõige enam teaduspublikatsioone.
 2. Preemia määrab Tartu Ülikooli Kliinikumi poolt heakskiidetud ja Tartu Kultuurkapitali poolt kinnitatud viiest liikmest koosnev komisjon. Komisjoni esimees on Tartu Ülikooli Kliinikumi nõukogu esimees või tema poolt nimetatud nõukogu liige; komisjoni liikmed: Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonna dekaan; Neinar Seli poolt nimetatud komisjoni liige; Tartu Kultuurkapitali poolt nimetatud komisjoni liige; Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liige–ravijuht. Komisjoni liige ei või olla ise preemia võimalik kandidaat.
 3. Otsuse tegemisel tugineb komisjon kliinikumi meditsiiniinfo keskuse analüüsile, mille aluseks on keskuses koostatud ja jooksvalt täiendatav eesti arstiteadlaste publikatsioonide andmebaas. Andmebaas asub kliinikumi kodulehel (http://www.kliinikum.ee/infokeskus) ja on kättesaadav kõigile huvilistele. Hinnatakse kliinikumi töötajate poolt eelneva viie kalendriaasta jooksul avaldatud teaduspublikatsioone, mis vastavad ETISe publikatsioonide klassifikaatori kategooriatele 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 ja 3.1 ning kus autori töökohana on märgitud Tartu Ülikooli Kliinikum. Võitja valitakse välja publikatsioonide arvu ja taseme põhjal.
 4. Preemiat antakse autorile välja mitte sagedamini kui üks kord viie aasta jooksul.
 5. Preemia suurus autorile on 4000 eurot.
 6. Tartu Ülikooli Kliinikum ja Tartu Kultuurkapital teatavad preemia saajast oma kodulehtedel http://www.kliinikum.ee ja http://www.kultuurkapital.ee.
 7. Preemiatunnistus antakse üle Tartu Ülikooli Kliinikumi kevadkonverentsil.
 8. Preemia saaja ja Tartu Kultuurkapital sõlmivad omavahel vastavasisulise lepingu.
 9. Preemia on saajale vabastatud tulumaksust.
 10. Preemia makstakse välja Tartu Kultuurkapitali poolt hallatavast Neinar Seli sihtkapitali meditsiini valdkonna alakapitalist.
 Meditsiinilinnak Lastefond  alt=