Kontaktandmed

SA TÜ Kliinikum Geneetika ja personaalmeditsiini kliinik

 

geneetikainfo@kliinikum.ee

Tartu: L. Puusepa 2, 50406

Vaata kaarti

 

Registaratuur/sekretär:

+372 731 9491


Tsütogeneetika labor:
+372 731 9496


Molekulaardiagnostika labor:

+372 731 9487

+372 731 9488

 

Ainevahetushaigused/

vastsündinute skriiningu labor:

+372 731 9485

  

Tallinn: Hariduse 6, 10119

Vaata kaarti

 

Registratuur/sekretär:

+372 731 9170

+372 53319174

 

Arstide tuba:

+372 731 9172

 

Tsütogeneetika labor:

+372 731 9173

Alates 1.01.2014a. täiendav vastsündinute sõeltestimise piloot-projekt 18 ravitava ainevahetushaiguse suhtes


Tõenäosus, et sündival lapsel esineb mõni pärilik või kaasasündinud haigus, on iga raseduse korral 3% - 4%. Ühe osa nendest haigustest moodustavad pärilikud ainevahetushaigused, mille korral häirub geenidefekti tõttu teatud valkude, suhkrute, rasvhapete või teiste keemiliste ainete tootmine, lammutamine või funktsioon organismis, põhjustades lapsel erinevaid tervise- ja arenguprobleeme. Paljud haigused on aga õigeaegse diagnostika korral ravitavad ja laste areng saab kulgeda normaalselt. Selleks, et võimalikult vara ravi vajavad lapsed üles leida, rakendatakse kõigis arenenud riikides vastsündinute sõeltestimist.

Hetkel uuritakse Eestis kõiki vastsündinuid vaid kahe haiguse - fenüülketonuuria ja kaasasündinud kilpnäärme alatalituse suhtes. Lähiaastatel sooviksime sõeltestitavate haiguste arvu Eestis suurendada ja selleks alustab SA Tartu Ülikooli Ühendlabor 01.jaanuarist 2014a. üle-eestilist piloot-projekti vastsündinute sõeltestimiseks  täiendavalt 18 ravitava ainevahetushaiguse suhtes tandem mass-spektromeetria meetodil. Käesoleva piloot-projekti eesmärgiks on uue sõeltestimise laborimetoodika juurutamine ja selle abil mitmete ravitavate pärilike ainevahetushaiguste võimalikult varajane diagnostika Eestis.

Vastsündinueas testitakse lapsi kaasasündinud ainevahetushaiguste suhtes, mis peamiselt põhjustavad hilinenud diagnoosi korral püsivat närvisüsteemi kahjustust, viies lapse arengu mahajäämuseni. Mõned haigused põhjustavad ka teiste organite kahjustust (nt. maks, neerud, süda), lihasnõrkust, liigesprobleeme, nägemise- või kuulmislangust. Teatud haigused võivad kulgeda ka algselt varjatult ning vallanduda hiljem eluohtliku seisundina tavapäraste viirusinfektsioonide ajal või tõsta äkksurma riski imiku- või lapseeas. Sõeltestimise käigus uuritakse vaid haigusi, mille suhtes saab rakendada ravi ja varane diagnostika parandab haiguse kaugtulemust. Seega on uuringu käigus avastatud haigusjuhtude korral otsene kasu lapse tervisele.

Käesolevasse pilootprogrammi kuuluvad pärilikud ainevahetushaigused:

Aminohapete ainevahetuse häired

Orgaanilised atsiduuriad

Rasvhapete ainevahetuse häired


Piloot-programmis on võimalik tasuta osaleda kõigil Eestis sündivatel lastel. Uuringus osalemisega ei kaasne täiendavaid riske lapse tervisele ja selles osalemiseks ei ole sünnitusosakonnas või lastehaiglas vajalik koguda lisavereproove - test teostatakse samadest vereanalüüsidest, mis saadetakse Tartu Ülikooli Ühendlabori geneetikakeskusesse fenüülketonuuria ja kaasasündinud hüpotüreoosi sõeltestimiseks. Nii nagu ka tavaskriiningu puhul me lapsevanemaid ega haiglat testi normaalsetest tulemustest aktiivselt ei teavita. Juhul kui aga esmasel testimisel esineb muutusi, mis vajavad täiendavaid analüüse, siis võetakse perekonnaga koheselt ühendust ja korraldatakse täiendavad uuringud.
2014a. jooksul rakendame lisatestimist SA Tartu Ülikooli Ühendlabori rahastamisel piloot-projektina, kuid edaspidi loodame, et uut testi hakkab rahastama Eesti Haigekassa. Piloot-projekti ajal toimub paralleelselt tavaskriining fenüülketonuuria ja kaasasündinud hüpotüreoosi suhtes, nii nagu varasemalt.
Uuringute käigus tekkivate küsimuste ja tulemuste kohta saate täiendavat informatsiooni: Tartu Ülikooli Kliinikumi Geneetikakeskus, Puusepa tn. 2, Tartu 50406, tel. 7319 491 või  tel. 7319 172.
Vastsündinute sõeluuringu piloot-projekti rahastab SA Tartu Ülikooli Kliinikumi ühendlabor.