Kontaktandmed

SA TÜ Kliinikumi 

keskkonnaosakond

N. Lunini 8,
51014 TARTU

Tel: +372 731 8491

      +372 731 8490

Kirjuta meile

Vaata kaarti

Koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusesega soetas Tartu Ülikooli Kliinikum 2015. aastal uuema põlvkonna jäätmeautoklaavi ECODAS. Soetatud jäätmeautoklaaviga tagatakse Eestile valmisolek töödelda nõuetekohaselt tervishoius tekkivaid IV ohukategooria jäätmeid. Seadme tööpõhimõtteks on jäätmete purustamine ja steriliseerimine ühes anumas. Jäätmete eelnev purustamine ja seejärel steriliseerimine on kaasaegsem ja ohutum, mis on väga oluline aspekt eelkõige tervishoius tekkivate IV ohukategooria jäätmete käitlemise puhul. Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus antud projektile oli 178 375 eurot.

Tartu Ülikooli Kliinikum koostöös Taani Keskkonnaagentuuri ja Keskkonnainvesteeringute Keskusega avas 2003. aastal pilootprojektina esimesena omataoliste seas, nii Ida-Euroopas kui Põhja-Euroopas, erikäitlust vajavate meditsiiniliste jäätmete käitluskeskuse.