klipp

KONTAKTANDMED

 

Lisainfo ja vastused Teie küsimustele

 

Telefonil 
7 319 661 või 7 319 562

 

E-kirjaga
luuydi@kliinikum.ee

Esimene allogenne vereloome tüvirakkude siirdamine Eestis teostati 1995 aastal Tartu Ülikooli Kliinikumis. Perioodil 1005- 2004 oli allogeensete siirdamiste arv madal saavutades maksimumi 2004 aastal kui teostati 5 allogeenset siirdamist. Siirdamiste avu vähesuse põhjuseks oli eelkõige sobivate suglasdoonorite vähesus. 2005 aasta sügisel teostati esimene registridoonorilt pärinevate vereloome tüvirakkude siirdamine. Sellest ajast on siirdamiste arv siirdamiste arv oluliselt kavanud, viimasel viiel aastal on kokku teostatud 60 allogeenset siirdamist ning 39 juhul on olnud tegemist registridoonorilt pärinevate vereloome tüvirakkude siirdamisega.

 

Tartu Ülikooli Kliinikum on Eestis ainus tervishoiuasutus, kus teostatakse allogeenset vereloome tüvirakkude siirdamist.

 

siirdamised 2016

Joonis 1. Allogeensete siirdamiste arv 1995-2016

 

siirdamised euroopas 2014

Joonis 2. Allogeensete siirdamiste arv Euroopas 10 miljoni elaniku kohta aastal 2014