Partnerid

Tartu Ülikool

Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond on koostanud arstiteaduse 6. kursuse praktika ja arst-residentide juhendajatele juhendi: „TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava praktikantide ja arst residentide juhendajate juhendmaterjal

Kontakt

TÜ meditsiiniteaduste valdkonna praktikakoordinaator
Eve Niine
Tel: 737 5330
medpraktika@ut.ee
TÜ kliinilise praktika vastutav õppejõud
Sulev Haldre
Tel: 731 8507
sulev.haldre@ut.ee
TÜ residentuurispetsialist
Halja Suss
Tel: 737 5322
halja.suss@ut.ee
Hambaarstiteaduse instituut
Anne Sirge
Juhiabi
Tel: 731 9856
anne.sirge@ut.ee
TÜ haridusteaduste instituudi õppe- ja koolitusvaldkonna praktikakoordinaator
Rutt Riitsaar
praktikate arenduse- ja korralduse peaspetsialist
Tel: 737 6478
rutt.riitsaar@ut.ee

Tartu Tamme Gümnaasium

Tartu Tamme Gümnaasiumi meditsiini õppesuunal õppijad saavad kliinikumis tutvuda prekliiniliste ja kliiniliste erialadega ning läbida meditsiinipraktika raames töövarjunädala kliinikumis. Täpsem info Tamme Gümnaasiumi kodulehel Täpsem info Tamme Gümnaasiumi kodulehel
https://tammegymnaasium.ee/meie-kool-oppekorraldus-oppekava-oppesuunad/

Kontakt:
Urmas Tokko (bioloogiaõpetaja, õppesuundade juht)
Tel: 5341 4193
urmas.tokko@tammegymnaasium.ee

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Kliinikumi vahelist koostööd reguleerivad järgmised lepingud:

  • Koostöölepe
  • Koostööleppe lisa 1. „Üliõpilaste praktika korraldamine ja täienduskoolituste võimaldamine“

Kontakt:
Anneriin Truu
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppetöö spetsialist
Tel: 737 0221
anneriintruu@nooruse.ee