Partnerid

Tartu Ülikool

Ülikooli meditsiiniteaduste valdkond on koostanud arstiteaduse 6. kursuse praktika ja arst-residentide juhendajatele juhendi: „TÜ meditsiiniteaduste valdkonna arstiteaduse õppekava praktikantide ja arst residentide juhendajate juhendmaterjal

Kontakt

TÜ meditsiiniteaduste valdkonna praktikakoordinaator
Anett Kollin
Telefon: 737 5328
anett.kollin@ut.ee
TÜ kliinilise praktika vastutav õppejõud:
Sulev Haldre
Telefon: 731 8507
sulev.haldre@ut.ee
TÜ residentuurispetsialist:
Halja Suss
Telefon 737 5322
halja.suss@ut.ee
Hambaarstiteaduse instituut
Anne Sirge
Juhiabi
tel: 731 9856

Tartu Tamme Gümnaasium

Tartu Tamme Gümnaasiumi meditsiini õppesuunal õppijad saavad kliinikumis tutvuda prekliiniliste ja kliiniliste erialadega ning läbida meditsiinipraktika raames töövarjunädala kliinikumis. Täpsem info Tamme Gümnaasiumi kodulehel Täpsem info Tamme Gümnaasiumi kodulehel
https://tammegymnaasium.ee/meie-kool-oppekorraldus-oppekava-oppesuunad/

Kontakt:
Urmas Tokko (bioloogiaõpetaja, õppesuundade juht)
tel 53414193
urmas.tokko@tammegymnaasium.ee

Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja Kliinikumi vahelist koostööd reguleerivad järgmised lepingud:

  • Koostöölepe
  • Koostööleppe lisa 1. „Üliõpilaste praktika korraldamine ja täienduskoolituste võimaldamine“

Kontakt:
Eve Müür
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppekorralduse osakonna juhtaja
Telefon 737 0219
evemuur@nooruse.ee