2.10-04.10.2016 toimus Veneetsias GLAD 2016 konverents (Global Addiction Conference) Tartu Laste ja Noorukite Vaimse Tervise keskusest osalesid 4 õde - Kadri Kripson, Ilona Seedre, Ilja Tretjakov ja Liili Saar.

1Üritus hõlmas endas kõike, mis on seotud erinevate sõltuvushäiretega. Kolme päeva jooksul toimus erinevaid seminare ja uute uurimistööde tulemuste esitlusi.

5Sõltuvus on laiapõhjaline teema, mistõttu on keeruline kõiki aspekte põhjalikult käsitleda. Igal aastal valmistatakse konverentsiks mõningane struktuur. Selle aasta oma on kujutatud all oleval pildil: 6

Koolituse eesmärk oli tagada toetus ja abinõu järgnevatel teemadel: sõltuvuse ravi, uued psühhoaktiivsed ained, HIV/hepatiit, valuravi, legaalsed ravimid ja nende sõltuvus, kanepi meditsiiniline kasutus, opioidid, alkoholi sõltuvus, üledoosiga toimetulek, sõltuvuse soolised iseärasused, eneseabi, Euroopa ravimite legaliseerimine, ühiskonna ja valitsuse osakaal sõltuvusravis. Koolitus avardas osalejate silmaringi, aitas luua uusi vaatenurki sõltuvuse all kannatavate patsientidega toimetulekuks.

Konverentsi põhieesmärk on osalejatega teostada uuematele teaduslikele uurimistöödele põhjalik ülevaade ja analüüs.

Konverentsi kavast toome välja psühhiaatriaga  seonduvad teemad.

  • Opiaatide sõltuvusest tingitud anhedoonia, depressioon ja ärevus – Opioidide ärajätmisel tekivad patsientidel järgmised sümptomid: opioidide iha, depressioon, ärevus, anhedoonia. Naltreksooni kasutatakse opioidi sõltuvse ravis, mis on opioidide retseptorite antagonist ning blokeerib analgeetilist ning eufoorilist mõju. Naltreksoon tõttu areneb tugevam opioidide iha ning süveneb depressioon, ärevus ning anhedoonia. Uuringu tulemusel selgus aga, et pikaajaline opioidi retseptorite blokeerimine naltreksooniga ei võimenda anhedooniat või depressiooni.
  •  Kanepi tarvitamine ja selle mõju depressioonile ja ärevusele – Kanepi tarvitamine tekitab erinevaid psühhiaatrilisi häireid, kuid selle mõju depressiooni kujunemisele ning ärevuse tekkimisele pole veel selgelt määratletav. Uuringus selgus, et kuigi kanepi tarvitajate seas esines kalduvust enesetapu üritamisele  ning anhedooniat,  paanikahäiret ja erinevaid foobiaid, kaalutõusu ja muid sotsiaalseid probleeme, siis esines seda ka kanepit mittetarvitavatel patsientidel, seega ei mõjuta kanep otseselt erinevate häirete tekkimist, sealhulgas sügav depressioon ja ärevus.
  •  Enesemürgitamise järgne suitsiid – Rootsis Karolinska Ülikooli haiglas uuriti patsiente, kes olid sattunud enesemürgitamise tagajärjel alkoholi või muude meelemürkide kasutuse tõttu haiglasse. Uuringust selgus, et kuue järelaasta vältel olid surnud uuritavatest patsientidest 15,6 %, suurem risk enesetapu sooritustel oli meeste seas ning 63 % nendest oli sooritanud enesetapu mürgitamise teel. Uuring aitab tähelepanu pöörata just nendele haavatavatele gruppidele ja teha ennetustööd, et vähendada enesetappe.
  •  Kuidas kaasata alkoholiprobleemidega patsiente ravisse?  - Alkoholi liigtarvitamisest tekitatud häirete all kannatavad inimesed otsivad sageli ise abi ja ravi ning antud populatsioon näib olevat aladiagnoositud ja -ravitud. Varajane avastamine, mõistmine, koostöö pakkumine, kaastunne, aktsepteerimine ja probleemist rääkimise soovi tekitamine (Motiveeriv intervjueerimine) tõstab patsiendi motivatsiooni muutuda. Ravil võivad abiks olla ka nn joomispäevik ning tagasilanguse ennetamise viisidest rääkimine. Opioidide antagonistid kombineeritud psühhosotsiaalse toetusega motiveerib patsiente rohkem kui lihtsalt nö karskuse eesmärgi püstitamine.
  • Intelligent Fingerprint – Selle aasta konverentsil tutvustati ka uut mitteinvasiivset narkootiliste ainete tuvastamise tehnoloogiat – Fingerprint. http://www.intelligentfingerprinting.com/product/

Põgusalt sai külastatud ka sealset suuremat haiglat “Ospidale del Angelo”, mis asub Mestre linna ääres. Sealne haigla jättis konverentsil osalejatele kustutamatu mulje ning raske oli uskuda, et tegemist on haiglaga.

7 8

9