Koolitaja tõi välja, et sageli aetakse autistlik laps segamini kasvatamatu lapsega, mistõttu võib diagnoosimata autistlik laps tekitada peres palju stressi, segadust ja süütundeid. Autistliku lapse arengut toetavad enim tema perekondlik taust, haridustee (sh. ka sotsiaalsetes situatsioonides osalemine), tugiisiku/isikute olemasolu ning adekvaatne teraapiate- ja meditsiinisüsteem. Igal valdkonnal on lapse arengus täita oma roll, millele igas valdkonnas töötavad inimesed peavad kindlaks jääma. Ühes kindlas valdkonnas töötav/toimetav abistaja ei saa sekkuda olulisel määral teiste valdkondade toimimisse, kaotamata teatud pädevust oma erialal. Iga valdkonna spetsialist vastutab enda tööülesannete ja kohustuste eest ning proovib enda poolt pakutavat abi täiendada. Kõik valdkonnad peaksid omavahel olema tihedas koostöös, parandades seega lapse toimetuleku võimalusi meie ühiskonnas.

15.02-19.02.16 oli meil võimalus Ida-Virumaa vaimse tervise meeskonnaga osaleda õppereisil Inglismaal. Meeskonnast osalesid koolitusel projektijuht Aneth Tuurmaa, Ida-Virumaa laste ja noorte vaimse tervise keskuse meeskonnast ülemõde Alevtina Uustalu, projekti ekspertliige Kaja Nõmmiste, sotsiaaltöötaja Kristiina Monin, vaimse tervise õed Anne-Ly Juse ja Eda Rembel, psühholoog Ljubov Bredihhina. Narva Haigla vaimse tervise kabinetist osalesid Svetlana Karzina ja Pille Letjuka. SA TÜ Kliinikumist ülemõde Reet Tohvre, ambulatoorse osakonna vanemõde Katri Šinkarev, sotsiaaltöötaja Karmen Saul, ambulatoorne õde Kersti Treial ning Sotsiaalministeeriumist Elis Haan.

Our mental health center’s teams from South-Estonia and Ida-Viru County visited Norway in April 2015. We visited St. Olav Hospital which is located in Trondheim. BUP Klostergata is one of five outpatient services in BUP, St. Olav Hospital. BUP Klostergata has approximately 600 patients covering from 0-18 years old. Work in this hospital is best described as being focused on development of new treatment methods and systemizing team work. For example there were formed teams who were specialized working with children and adolescence who have eating disorders, post-traumatic stress disorder, OCD etc.

iIV Euroopa vaimse tervise konverentsil Riias osalesid SA TÜK psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite vaimse tervise keskusest kolm osakonna õde - Liili Saar, Maarja Kivirüüt, Maarjo Rego.

2015. aasta Euroopa vaimse tervise konverents Riias keskendus multidistsiplinaarsetele diskusioonidele ja koostööle, kuhu kuulusid erinevad vaimse tervisega seotud ja tegelevad eksperdid ülemaailma ja selle teenuse kasutajad.

One of the goals of our project was to increase the number of in-patient beds in South-Estonia Mental Health Centre for Children and Youngsters. Thanks to our Norway partners (Norway Grants), Ministry of Social Affairs and Tartu University Hospital we have reached our goal.